Velkommen til De Mobile Haver. Vi er en non-profit forening, der arbejder med at udvikler og udbrede haver på hjul. Tanken er at alle skal have adgang til at arbejde med haver – uanset om man er en skole/institution i byen eller ude på landet. Vores haver kan tilpasse i form og størrelse efter behov, økonomi og målgruppe. Vi arbejder både med skoler, plejecentre og boligforeninger.

Igennem 2016 afviklede Mobile Haver et stort og ambitiøst pilotprojekt med deltagelse af seks skoler i Skanderborg Kommune.
Projektet var støttet af er støttet af: Friluftsrådet, Skanderborg SKØN Puljen, Bevica Fonden samt Kvickly Ry, SuperBrugsen Ry og Bureau Benzon.
Projektet er evalueret i oktober 2016, og erfaringerne herfra har dannet grundlag for foreningens nuværende arbejde.