FORENINGEN

OM OS
De mobile skolehaver er en non-profit organisation, der arbejder for at udvikle og udbrede haver på hjul, samt pædagogik omkring brugen af disse. De Mobile Haver er forankret i Foreningen De Mobile Undervisningshaver.

Alle medlemmer af bestyrelsen i foreningen DE MOBILE UNDERVISNINGSHAVER har ekspertise/kompetencer inden for enten havebrug, bæredygtighed økologi eller madlavning.

Bestyrelsen består af:

Formand
Allan Winther

Næstformand
Pernille Benzon

Truels Truelsen

Henry Thomsen

Mikkel Elkjær Madsen

Revisor er Michael Viskum

klik her for at se vedtægter for foreningen Mobile Haver

Indkaldelse til Generalforsamling2017

Referat Generalforsamling 2017

Projektgruppe – den daglige drift
I forbindelse med den daglige drift har bestyrelsen givet beføjelse til at en projektgruppen, som står for håndtering af kontakten ud mod kunderne. Gruppen er dynamisk og tilføjes løbende ressourcer, der kan matche det enkelte projekt.

Medlemskab af foreningen
Det koster kr. 500 kr. årligt at være medlem af De Mobile Undervisningshaver. Det gælder både enkeltpersoner og skoler/institutioner. Ønsker du/I at være medlem kan tilmelding ske til benzon.pernille@gmail.com. Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland 6129 0010401127. Husk angivelse af navn og adresse og gerne e-mail i forbindelse med indmeldelse.  Husk at angive om vi må kontakte dig pr. mail eller brev med nyheder, indkaldelser til generalforsamling m.m.

Hvis I som skole benytter tilbud fra De Mobile Haver afregnes et beløb på kr. 25 pr. deltagende elev oveni medlemskab af foreningen. Dette beløb er et engangsbeløb pr. sæson, og dækker opstart med gartner, samt to yderligere besøg i løbet af sæsonen. Der kan altid tilkøbes ekstra besøg/events med gartneren. Dette afregnes til en pris af kr. 250,- pr. time for sæson 2017. Alle priser er ex. moms.